Atatürk
GENEL KURUL İLANI
GENEL KURUL İLANI

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Bursa Şube yönetim kurulunun almış olduğu karara istinaden 13.Olağan Genel Kurul toplantısı 01.03.2021 Pazartesi günü saat 18.30’da Tayyare Kültür Merkezi Salonunda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaması veya ertelenmesi halinde Genel Kurul 08.03.2021 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu toplantı salonunda,saat 18.30 da aynı gündem ile yapılacaktır.Üyelerimize ilanen  duyurulur.ÖZGÜR UÇAK

Yönetim Kurulu Başkanı.GÜNDEM

1. Açılış ve Yoklama.

2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

3. Divan Heyetinin Teşkili

4. 2018 – 2021 Faaliyet Dönemi Yönetim Kurulu Mali ve İdari Faaliyet Raporunun Okunması.

5. Denetleme Kurulu Raporunun Okunması.

6. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporlarının Müzakeresi, Oya Sunulması.

7. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporlarının Ayrı Ayrı İbra Edilmesi.

8. 2021 – 2024 Faaliyet Dönemi Tahmini Bütçesinin Okunması, Müzakeresi ve Fasıllar Arası Aktarma Yetkisinin Yönetim Kurulu’na Verilmesi ve Oya Sunulması.

9. Derneğin Zorunlu Giderlerinin Karşılanabilmesi İçin Hakem ve Gözlemcilerin Bütün Müsabaka Tazminatlarından Yapılacak Yüzdelik Kesintilerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu’na Kesintilerin Yapılabilmesi / Toplanabilmesi İçin Yetki Verilmesi.

10.Dernekte İŞ KANUNU AMİR HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE ( Personelin Farklı Şekilde

İstihdam Edilmelerinde; İdari ve Mali Sorumluluk, İlgili Şube Yönetim Kurulu İle Dernek Şube Yönetimine Ait Olacaktır. ) İstihdam Edilen/Edilecek Personele Verilecek Aylık Ücretlerin Tespiti, Ücret Artışlarının ve Diğer Ödentilerin Belirlenmesi, Gerektiğinde

İhtiyaç Durumuna Göre İlave Personel Alınması Hususlarındaki Karar Yetkisinin Şube Yönetim Kurulu’na Devredilmesi.

11. Şube Başkanı, Yönetim Kurulu Asil/Yedek Üyeleri, Denetleme Kurulu Asil/Yedek Üyeleri ve Genel Merkez Asil/Yedek Delegeleri Seçimleri.

12. Dilek ve Temenniler.

13. Kapanış.TFFHGD BURSA ŞUBESİ
Bu haber bugün 1 kez, genel toplamda 648 kez görüntülendi.